WIZYTY KONTROLNE

  • Trwają ok. 30 minut i odbywają się co 2 tygodnie; W niektórych sytuacjach dietetyk możne zmienić częstotliwość wizyt;
  • Na tych spotkaniach dietetyk kontroluje Twoje postępy, dokonuje pomiaru ilości tkanki tłuszczowej, mięśniowej i nawodnienia organizmu metodą bioimpedancji, przekazuje kolejną porcję wiedzy z zakresu zdrowego żywienia oraz wykorzystując wiedzę z psychodietetyki uczy metod mobilizacji i motywowania samego siebie;
  • Kolejne kroki uzależnione są od postępów, może to być nowa dieta, dzienniczek lub inne najlepsze w danym przypadku metody-to ustala dietetyk prowadzący;
  • W przypadku wizyt kontrolnych psychodietycznych dietetyk wykorzystując wiedzę  z psychologii żywienia i nurtu CBT ustala kolejne zadania mające na celu pogłębienie samoświadomosci pacjenta, poznania źródła problemów, czynników psychofizycznych odpowiedzianych za problemy w obszarze odżywiania się;
  • Wizyty kontrolne on-line  (skype) odbywają się podobnie do tych prowadzony w gabinecie, jedyna różnica jest taka, że podczas zdalnej konsultacji nie wykonuje pomiarów na analizatorze składu ciała!