Zakwaszeni

O co tak naprawdę chodzi z tym zakwaszeniem, czy jest to tylko chwyt marketingowy abyśmy zaopatrywali się w kolejne suplementy? Jaką role w tym wszystkim odgrywa to co jemy?

Zacznę od wyjasnienia tego czym jest równowaga kwasowo-zasadowa. Aby w naszym organizmie prawidłowo przebiegały wszystkie procesy życiowe organizm musi sobie zapewnić stałość stężenia jonów wodorowych w płynach ustrojowych (czyli tzw. pH). U zdrowych osób to stężenie utrzymuje się w granicach: płynu pozakomórkowego-ok. 7,4 (przypominam, że jeśli pH jest wyże od 7 mamy do czynienia z roztworem zasadotwórczym, im zniża tym środowisko bardziej „kwaśne”), soku żołądkowego -1,5, treści jelitowej-8,0, moczu ok. 5,0.

Organizm człowieka rozporządza wieloma mechanizmami utrzymującymi pH na pożądanym poziomie. W wyniku przemian metabolicznych organizm wytwarza związki odpowiedzialne za zakwaszenie lub alkalizacje płynów ustrojowych. Związki o działaniu zakwaszającym to: jony chlorkowe, fosforanowe, siarczanowe, oraz kwasy nie ulegające spalaniu tj. fitynowy, szczawiowy, benzoesowy, a także nadmiar dwutlenku węgla. Do zasadotwórczych zaliczamy: jony sodu, wapnia, magnezu, potasu, żelaza. Zwykle dominują związki zakwaszające nad zasadotwórczymi.

Nasz organizm nadmiar substancji o działaniu kwasotwórczym zobojętnia dzięki uruchomieniu mechanizmów buforujących i tu do najważniejszych należą bufory: wodorowy, węglanowy, fosforanowy, białka komórkowe i hemoglobina. Głównym buforem naszego ustroju jest układ wodorowęglanowy.

Kiedy i jak dochodzi do zachwiania równowagi kwasowo-zasadowej

W każdej komórce dochodzi do powstawania CO2, który jest wydalany w procesie oddychania. Jeżeli ilość wydalanego przez płuca dwutlenku węgla równa się ilości CO2 powstałego w komórkach to wtedy równowaga kwasowo-zasadowa jest osiągnięta. Problem pojawia się w momencie, kiedy ilość wytworzonego CO2 przewyższa jego wydalanie, wtedy jony wodoru powodują zakwaszenie organizmu. Widzimy więc, że dużą rolę w tym procesie odgrywają płuca. Ale nie są one jedyne na polu walki. Również nerki poprzez wydalenie zasad i kwasów mają w tym swój udział. Dzięki tym mechanizmom stałość pH płynów jest zapewniona i nie potrzebujemy dodatkowych wspomagacz ale są oczywiście wyjątki.

W wielu chorobach, np. niewyrównanej cukrzycy czy chociażby w niedotlenieniu dochodzi do zaburzenia przemiany materii i rozchwiania równowagi k-z w kierunku kwasicy lub zasadowicy (o tej ostatniej już się nie mówi-ciekawe dlaczego?). Kwasica może być także wynikiem stosowania restrykcyjnych diety ubogich w węglowodany i prowadzącym do powstania ciał ketonowych . W tym ostatnim przypadku najlepszą metodą na odkwaszenie będzie nic innego jak po prostu racjonalne odżywianie:).

Oczywiście nie można pominąć roli żywności w zachowaniu równowago k-z. To co jemy ma  PEWIEN wpływ. W codziennej diecie powinny znaleźć się produkty zarówno o działaniu alkalizującym (mleko, przetwory mleczne, owoce, warzywa) jak i zakwaszającym (mięso, jaja, ryby, tłuszcze, słodycze). Należy pamiętać, że kwaśny smak owoców pochodzi od kwasów organicznych, które ulegają całkowitemu spaleniu a te nie mają wpływu na zakwaszenie organizmu!. 

Nie możemy bazować tylko na produktach o działaniu zasadotwórczym, gdyż taka dieta będzie się wiązać z eliminacją ważnych grup produktów a poza tym byłaby najzwyczajniej monotonna i niesmaczna. Równowagę k-z osiągniemy stosując się do zasad zdrowego zdrowego żywienia, nie zapominając przy tym o umiarkowanej aktywności fizycznej. Jak się zatem okazuje znalezienie złotego środka i zachowanie zdrowego rozsądku w doborze produktów jest gwarantem cieszenia się pełnią zdrowa i ładną sylwetką.